Naruto Shippuden: Naruto vs. Sasuke

Naruto Shippuden: Naruto vs. Sasuke

Naruto toma conta da DS.

Atlus anuncia novo Naruto na Wii e DS

Chegam aos EUA em Novembro.