Yomi wo Saku Hana

Xbox One ganha novo exclusivo Japonês

Experience revela Yomi wo Saku Hana.