Patapon

Produtor fala sobre futuro de Patapon

Acredita que pode continuar a crescer.

Patapon

Pata-pata-pata PON!